• AKTUALNIE W KINIE BCK

  • ZAPOWIEDZI FILMÓW:


KINO BCK zastrzega sobie możliwo?ć zmian w repertuarze.

Kino Biłgorajskiego Centrum Kultury
ul. Ko?ciuszki 16, 23-400 Biłgoraj
tel/fax 84 686 29 92
czynne codziennie od godz. 14.00

e-mail: kino.bck@lbl.pl
e-mail: kasa_bck@lbl.pl


© Biłgorajskie Centrum Kultury 2017